Snabb uträkning av skatt i enskild firma

Hur mycket ska jag lägga undan för skatt?

Få en snabb uträkning på hur mycket du borde lägga undan för skatt i din enskilda firma. Det här är en grov beräkning som ger dig en ganska bra uppfattning om hur du ligger till, men vi tar inget ansvar för resultatet eller hur du använder det. Gå till Skatteverket Räkna ut din skatt för ett komplett och grundligt räkneverktyg.

Överskott

Vinst

Vinst är beräknat genom att dra bort kostnader från dina intäkter

{{ profit }} kr
Schablonavdrag

Du är berättigad till ett schablonavdrag på upp till 25% på vinsten.

- {{ standardAllowance }} kr
Överskott

Resultatet efter att schablonavdrag räknats bort från överskottet.

= {{ taxableResult }} kr

Beskattningsbar inkomst

Överskott

Resultatet efter att schablonavdrag räknats bort från överskottet.

{{ taxableResult }} kr
Grundavdrag

Grundavdraget är en nedsättning av taxerad inkomst för alla som har bott i Sverige under hela året. Läggs automatiskt till i din deklaration.

-{{ totalPersonalAllowance }} kr
Beskattningsbar inkomst

Total inkomst efter att grundavdraget tagits bort från din beskattningsbara inkomst.

= {{ taxableIncome }} kr

Slutlig skatt

Egenavgifter

Egenavgifter betalas på din beskattningsbara inkomst för att täcka pension m.m.

+ {{ socialSecurityTax }} kr
Nedsättning av egenavgifter

Det finns en allmän nedsättning av egenavgifter som du får göra om ditt överskott är mer än 40 000 kr. Denna nedsättning är är 5% av överskottet men max 10 000 kr.

- {{ reductionSocialSecurityTax }} kr
Kommunalskatt

Betalas som en procent av din beskattningsbara inkomst och varierar för olika kommuner, här har medelvärdet för 2019 använts.

+ {{ municipalTax }} kr
Statlig skatt

För inkomst över ett visst belopp (490 700kr for 2019) betalar du 20% statlig skatt.

+ {{ stateTax }} kr
Betald preliminärskatt

Redan betald preliminärskatt räknas bort.

- {{ prelTaxTotal }} kr
Moms

Total momsskuld/momsfordran.

{{ vatSum }} kr
Total skatteskuld (så mycket borde du lagt undan) Total skattefordran (du kommer få tillbaka) {{ taxSumDisplay }}

Att driva enskild firma

Allmänt om enskild firma

Enskild firma är en perfekt start för dig som vill börja som företagare. Administration och krav är lägre än om du väljer starta ett aktiebolag och det är också gynnsamt utifrån ett skatteperspektiv.

Starta upp

Det är väldigt enkelt att starta en enskild firma (att skaffa F-skatt eller FA-skatt om du fortfarande är anställd) via verksamt.se. Du legitimerar dig med BankID och behöver bara svara på ett antal frågor om din tänkta verksamhet. Bli inte skrämd av frågorna eller av att du kanske inte har ett bra svar på frågorna som ställ. Gör din bästa gissning, mer går det inte att kräva av dig.

Skatter

Utifrån vad du svarar vid uppstarten att din omsättning kommer vara så kommer Skatteverket beräkna en preliminärskatt som du kommer få betala varje månad. Det är alltså inte så dumt att räkna lågt vid uppstarten så du inte behöver ligga ute med en massa skatt för verksamhet som aldrig blev av. Du kommer i vanliga fall att lämna in två bilagor som rör din företagsverksamhet. Dels en NE-bilaga som rör näringsverksamheten och som ligger till grund för att beräkna överskottet i verksamheten, samt en momsdeklaration. Momsdeklarationen är ofta mycket enkel och du skriver hur mycket omsättning du haft, hur mycket moms det varit på allt du köpt samt hur mycket moms det varit på det du sålt.

Skillnad enskild firma och aktiebolag

För lägre inkomster upp till några hundra tusen kronor så är beskattningen i enskild firma lägre än om du startar aktiebolag och betalar ut lön. Att ha kvar din enskilda firma och driva den parallellt som Aktiebolaget är oftast mest lönsamt från början. Aktiebolaget har dock en rad fördelar, bland annat möjligheten till avdragsgilla kostnader som träningskort, lägre risk om verksamheten går omkull med mera.

Risk

Aktiebolaget är en juridisk person med eget kapital och som kan gå i konkurs ifall verksamheten går omkull. I enskild firma är det istället du som är personligt ansvarig för de ekonomiska åtaganden du gör. Även i aktiebolaget kan du bli betalningsskyldig om du inte följer reglerna när ekonomiska problem uppstår, men följer du reglerna så kommer skulderna endast drabba bolaget och inte dig personligen.

Skatt

I Aktiebolag betalar 22% i bolagsskatt på den skattemässiga vinsten. Du betalar sedan ut lön till dig själv som om du var anställd. Du har också rätt att göra utdelning till 22% skatt, men endast ett begränsat belopp som beräknas enligt förenklingsregel (cirka 175 tusen kronor per år) eller en utifrån hur mycket lön du betalar ut. Samma skattesats gäller för enskilda näringsidkare vid avsättning till expansionsfond. För enskild näringsidkare så återbetalas skatten när expansionsfond återförs till beskattning.

Vinsterna med aktiebolag kommer främst när du når över gränsen för statlig inkomstskatt, och istället väljer aktiebolagsutdelning. Här finns dock särskilda regler för dig som fåmansföretagare.

Sjukdom & Sociala avgifter

Med enksild firma kan du välja om du vill ha 1, 14, 30, 60 eller 90 karensdagar. Ju längre karenstid desto lägre egenavgifter (arbetsgivaravgift för enskild firma). I aktiebolag måste stå för de 14 första dagarna som sjuk.

I aktiebolag är sociala avgifterna normalt 31,42%. I enskild firma uppgår egenavgifterna (sociala avgifterna) endast till 28,97%. Ju färre karensdagar du har för sjukförsäkring (standard är 7) desto lägre egenavgift.

För vinster upp till 200 000 kr gäller lägre egenavgifter, ner till 23,97%.

Nedsättning av egenavgifterna sker med 5% fr o m 2010, upp till max 10 tkr. Gäller ej personer med nedsatt egenavgift såsom tex ungdomar. Minst 40 tkr i vinst är krav.

Rum i bostad

I enskild firma kan du göra vissa avdrag för arbetsrum, i aktiebolag kan du fullt ut hyra ut rummet till en skälig hyra. Hyran beskattas sedan som kapital, efter avdrag för skäliga kostnader.

Periodiseringsfonder

Det är stor skillnad på användningen av periodiseringsfonder i AB och enskilda firmor. Detta beroende på att avsättning (30% för ensk. Firmor samt 25% för AB) beräknas på vinsten. I AB finns dock din lönekostnad, denna finns ej i Enskilda firman där hela vinsten utgör lön. AB beskattas också schablonmässigt för periodiseringsfonderna.

Beskattning i enskild firma

Här beskrivs hur du beskattas som enskild näringsidkare med kortfattad information och tydliga exempel. Vill du räkna på hur mycket du borde lägga undan för skatt i din enskilda firma så testa vår Skattkalkylator för enskild firma. I korthet betalar du i enskild firma följande skatter:

Beräkna överskott

Enskild firma beskattas på överskottet. Överskott beräknas såhär:

Intäkter - Kostnader = Resultat Resultat - Schablonbelopp = Överskott

Schablonbelopp är ett allmänt avdrag som får göras med 25% av resultatet. (Resultat * 0,25)

Egenavgifter

Egenavgifterna, som är enskilda firmans arbetsgivaravgifter, betalas med ca 29% på Överskottet.

Överskott * 0,29 = Egenavgifter

Det finns en allmän nedsättning av egenavgifter som du får göra om ditt överskott är mer än 40 000 kr. Denna nedsättning är är 5% av överskottet men max 10 000 kr.

Överskott * 0,05 = Nedsättning.

De totala egenavgifterna blir då:

Överskott * 0,29 - Nedsättning = Egenavgifter

Kommunal skatt

Grundavdrag

Alla, både löntagare och enskilda näringsidkare får göra ett grundavdrag. Detta belopp bestäms utifrån prisbasbeloppet och är alltså olika beroende på hur mycket du tjänar. Det finns tabeller för detta på skatteverkets hemsida, men det går också att beräkna med en formel. Se skatteverkets tabell

När du arbetar som löntagare så jämkas ofta din skatt direkt vid löneutbetalning för grundavdrag genom att din totala årslön beräknas. (Det är därför du får så fasligt låg skatt om gör ett mindre lönearbete åt någon)

Beskattningsbar inkomst

Beskattningsbar inkomst är det du betalar inkomstskatt (kommunal och statlig skatt) på. Denna räknas fram genom:

Överskott + Inkomst av tjänst - Grundavdrag = Beskattningsbar inkomst

Kommunalskatt betalas med ca 32% på en beskattningsbara inkomsten. Jobbskatteavdrag är inräknat i denna tabell.

Moms

Moms betalas genom:

Utgående moms (fakturor du skickar) - Ingående moms (saker du köper) = Moms att betala

Exempel

Momsen i detta exempel gör att du har ytterligare 200 000 kr * 25% på ditt konto, där du får dra av 100 000 kr * 25% ingående moms = en momsskuld på 25 000 kr.

Vinstgränser att beakta

För att optimera avsättningar och återförande i periodiseringsfonder måste man veta vilka brytpunkter (skiktgränser) man ska försöka hålla sig under resultatmässigt. Alltså att man anpassar vinsten i bolaget så att den hamnar under skiktgränsen eller brytpunkten för en högre skattenivå En sådan gräns är 200000 i vinst. Under denna vinst betalar man i normalfallet bara 21,47% skatt i form av Egenavgifter istället för 28,97% som är den normala skattesatsen. En annan brytgräns som man verkligen ska försöka hålla sig under är den statliga skattegränsen, eller skiktgränsen för statlig inkomstskatt, den ligger 2014 på 420800 Kr. Den övre gränsen är känd som värnskatt och ligger på 602600 Kr för 2014.